EK Event – jämnställda upplevelser

EK Event Esteetön elämyskaivos

EK Event producerar resetjänster i hela Väst-Nyland med förutbestämda temapaket eller produkter som passar just Er grupp. EK Events uppdrag är att utveckla en jämnställd turism. Redan nu är de flesta av våra dagsturer möjliga att utföra så att de är obehindrade och därmed lättillgänliga.

Vårt mål är att så många som möjligt av både kultur- och naturattraktionerna skall vara obehindrade och lättillgänliga för resenären, endera på plats eller genom vår interaktiv teknologi.


EK Event

EK Event
Tel. 040 707 8994 
E-post: elina@ekevent.fi
@EeKooEvent
www.ekevent.fi