Porkala Parentesen rf

Föreningens styrelse

Ordförande Henrik Sandström, Föreningen Nylands friluftsområden

Viceordförande Peter Wollsten, Porkala Guide

Sekreterare Susanne Ekström, Porkkala Travel/SE-Action

Medlemmar

  • Margareta Hägg, guide
  • Hilkka Toivonen, guide
  • Peter Wollsten, guide
  • Taru Erviö, Jeppas
  • Olli Pitkänen, guide
  • Maarit Lassila, Galleri Karaja
  • Henrik Rehbinder, Vapaaherran Elämää
  • Rolf Lundström, Charterbus R. Lundström