Meikon luonnonsuojelualueet

Meikon luonnonsuojelualueet käsittävät laajan, monipuolisen luontokokonaisuuden Kirkkonummen keskustan luoteispuolella. Meikossa voi liikkua sekä viitoitetuilla reiteillä että erämaisemmilla alueilla. Reittien ulkopuolella on laajalti erämaatyyppistä luontoa.

Meikon luonnonsuojelualueet

Meiko-järven pohjois- ja etelärannoilla on maarintaman linnoituslaitteiden, kuten taisteluhautojen, linnoitusten ja tuliasemien, jäänteitä Neuvostoliiton sotilastukikohdan ajoilta (1944-1956).     

https://www.kirkkonummi.fi/meikon-luonnonsuojelualueet